@media only screen and (min-device-width: 1024px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation: portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { body { cursor: default; } .cursor-wrapper { display: none; } a { cursor: pointer; } } @media only screen and (min-device-width: 1366px) and (max-device-width: 1366px) and (orientation: landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { body { cursor: default; } .cursor-wrapper { display: none; } a { cursor: pointer; } }

Cloud for Good

Cloud for All

I4DI

O nás

Inovácie pre Digitálnu Infraštruktúru (“I4DI”) je neziskové združenie pracujúce v oblasti superpočítačov, big data, umelej inteligencie a vedeckého výskumu. Je založené s cieľom podporovať a vytvárať inovácie a zlepšovať spoluprácu s lídrami v týchto oblastiach.

Kľúčové ciele

konzorcia I4DI

Kľúčové ciele

Vízia I4DI

Víziou I4DI je pomáhať s riešením globálnych výziev, ktoré oblasť datacentier očakávajú v nasledujúcich rokoch a desaťročiach a to pomocou inovatívnych projektov, ako sú NSCC, alebo vybudovaním najrýchlejšieho AI superpočítača na svete. Kľúčové ciele, ktoré chce I4DI dosiahnuť sú:

KĽÚČOVÉ CIELE
Čo robíme

Naše aktivity

Cieľom I4DI je byť ako aj tvorcom, tak aj sprostredkovateľom inovácii a spolupráce v oblastiach superpočítačov, big data a AI, na národnej aj medzinárodnej úrovni. V záujme dosiahnutia cieľov sú hlavnými aktivitami:

AKTIVITA 01

Zúčastňovanie sa pri tvorbe legislatívneho rámca na národnej a EÚ úrovni;

AKTIVITA 02

Tvorba stratégie a podpora pri výskume a vývoji v oblastiach superpočítačov, big data a AI na Slovensku a EÚ;

AKTIVITA 03

Tvorba a podpora vhodného prostredia pre spájanie odborníkov z oblasti výskumu, podnikania a priemyslu – založením superpočítačového centra európskeho významu na Slovensku;

AKTIVITA 04

Vyhľadávanie možností spolupráce medzi členmi združenia a Akadémie (SAV) v oblastiach výskumu a vývoja;

AKTIVITA 05

Propagácia výmeny informácii a spolupráce pri zdieľaní inovácií a know-how v oblastiach výskumu a vývoja;

AKTIVITA 06

Zabezpečenie blízkej spolupráce medzi SAV, priemyslom a podnikateľskou sférou;

AKTIVITA 07

Zúčastňovať sa na širokom spektre aktivít iniciovaných EÚ, v oblastiach superpočítačov, big data a AI;