@media only screen and (min-device-width: 1024px) and (max-device-width: 1024px) and (orientation: portrait) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { body { cursor: default; } .cursor-wrapper { display: none; } a { cursor: pointer; } } @media only screen and (min-device-width: 1366px) and (max-device-width: 1366px) and (orientation: landscape) and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 2) { body { cursor: default; } .cursor-wrapper { display: none; } a { cursor: pointer; } }

Národné superpočítačové centrum

Zelená a udržateľná digitalizácia

O projekte

Ako inštitúcia, ktorá bude zastrešovať HPC (vysokovýkonné počítanie) na Slovensku, NSCC bolo založené 18. Novembra 2020. NSCC bude podporovať vzdelávanie, prispievať k ďalšiemu vývoju HPC na národnej úrovni, ako aj fungovať v národnej HPC infraštruktúre. Očakávaná je aj blízka spolupráca s Národným kompetenčným centrom.

Jedna z priorít NSCC je vybudovať nový superpočítač na báze unikátneho hardwaru vyvinutom spoločnosťou Tachyum. Nová HPC infraštruktúra bude ponúkať výkon na najvyššej svetovej úrovni.

Štátne orgány ako aj súkromný sektor sú členmi konzorcia NSCC. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) a Slovenská akadémia vied reprezentujú štátny sektor, zatiaľ čo I4DI reprezentuje súkromnú sféru.

WEBSTRÁNKA
newsletter

Buďte vždy informovaní o našich aktivitách.

Thank you. Your submission has been received.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ostatné projekty
Projekty
Link Arrow
ostatné projekty
Projekty
Link Arrow